Main Menu

Aby zarezerwować pokój, prosimy zadzwonić (lub wysłać fax) pod numer tel. (+48 91) 321 27 57 albo wypełnić i wysłać poniższy formularz w celu sprawdzenia dostępności pokoju.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz. U. UE. L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Villa „Delfin” SPA  w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 19, 72-600 Świnoujście, które przetwarza dane w celu realizacji usług hotelarskich. Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art.6 ust.1.lit.a RODO w związku z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą  jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

ADMINISTRATOR