Main Menu

Artykuł

Aby zarezerwować pokój, prosimy zadzwonić (lub wysłać fax) pod numer tel. (+48 91) 321 27 57 albo wypełnić i wysłać poniższy formularz w celu sprawdzenia dostępności pokoju.

{uniform form=1/}

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz. U. UE. L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Villa „Delfin” SPA  w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 19, 72-600 Świnoujście, które przetwarza dane w celu realizacji usług hotelarskich. Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art.6 ust.1.lit.a RODO w związku z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą  jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

ADMINISTRATOR

Otoczenie Villi Delfin Spa


1
15
2
3
11
5
6
13

Pokoje Standard

1
2
3
4
5
6
7
8

Pokoje Premium

8
15
18
19
20
21
22
24

Pokoje Suit

9
10
11
12
13
14

Strefa Wellness

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Basen zewnętrzny

1
2
18
2240876
5659496
56840180

Świnoujście

Świnoujście promy Bielik
Świnoujście promy Bielik
DELFIN  PRZED .1945
Granica niemiecko - polska
Plaża
plaża
statek
statek
Plaza zimą
Plaza zimą
Plaża dla pupila
Plaża dla zakochanych
Świnoujście centrum
Świnoujście centrum
Świnoujście centrum
Świnoujście centrum
Świnoujście centrum
Świnoujście port rybacki
Plaża Świnoujście
Plaża Świnoujście
Plaża Świnoujście
Plaża Świnoujście
Plaża Świnoujście
Plaża Świnoujście
Plaża Świnoujście zachód słońca
Plaża Świnoujście zachód słońca
Plaża Świnoujście zachód słońca
Plaża Świnoujście zachód słońca